FLUKTHETTE BRANN/KJEMI SR 77-3

HØSTKAMPANJE58%

kr 1.389,60 kr 3.287,20 eks. mva

Sundström SR 77-3 flukthette er et filtrerende åndedrettsvern kombinert med en hette for egenredning i tilfelle brann eller ulykke med kjemisk utslipp. Hetten er basert på en Sundström halvmaske i silikon, som er montert i en hette laget av tungt antennelig materiale. Hettene er vakuumpakket i aluminiumsposer. Hetten er enkel og rask å ta på, og trenger ingen forhåndsjustering. Hetten finnes i to størrelser, og passer de fleste voksne og tenåringer. Hetten er utstyrt med gassfilter SR 331-2, ABEK1-CO og partikkelfilter SR 510 P3, og gir korttids beskyttelse mot karbonmonoksid og andre giftige gasser og partikler som kan bli frigjort i en brann eller en ulykke med kjemisk utslipp: A1, organiske gasser og damper, som løsemidler, med kokepunkt over +65 °C. B1, uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. E1, syregasser og damper, slik som svoveldioksid og hydrogenfluorid. K1, ammoniakk og enkelte aminer, slik som etylendiamin.

Egenskaper

 • Filtrerende åndedrettsvern kombinert med en hette
 • Utstyrt med gassfilter SR 331-2, ABEK1-CO og partikkelfilter SR 510 P3
 • Vakuumpakket i en aluminiumspose, og er tilgjengelig for både stasjonær og mobil bruk i en pose som kan festes i beltet
 • Den holdbare vakuumpakkede aluminiumsposen gir problemfri bruk i 10 år uten behov for service eller vedlikehold
 • Enkel og rask å ta på, og trenger ingen forhåndsjustering

NB! Flukthette skal kun brukes til redningsformål, ikke som utstyr for utførelse av bestemte arbeidsoppgaver.

Share

  Sundström SR 77-3 flukthette er et filtrerende åndedrettsvern kombinert med en hette for egenredning i tilfelle brann eller ulykke med kjemisk utslipp. Hetten er basert på en Sundström halvmaske i silikon, som er montert i en hette laget av tungt antennelig materiale. Hettene er vakuumpakket i aluminiumsposer. Hetten er enkel og rask å ta på, og trenger ingen forhåndsjustering. Hetten finnes i to størrelser, og passer de fleste voksne og tenåringer. Hetten er utstyrt med gassfilter SR 331-2, ABEK1-CO og partikkelfilter SR 510 P3, og gir korttids beskyttelse mot karbonmonoksid og andre giftige gasser og partikler som kan bli frigjort i en brann eller en ulykke med kjemisk utslipp: A1, organiske gasser og damper, som løsemidler, med kokepunkt over +65 °C. B1, uorganiske gasser og damper, som klor, hydrogensulfid og hydrogencyanid. E1, syregasser og damper, slik som svoveldioksid og hydrogenfluorid. K1, ammoniakk og enkelte aminer, slik som etylendiamin.

  Egenskaper

  • Filtrerende åndedrettsvern kombinert med en hette
  • Utstyrt med gassfilter SR 331-2, ABEK1-CO og partikkelfilter SR 510 P3
  • Vakuumpakket i en aluminiumspose, og er tilgjengelig for både stasjonær og mobil bruk i en pose som kan festes i beltet
  • Den holdbare vakuumpakkede aluminiumsposen gir problemfri bruk i 10 år uten behov for service eller vedlikehold
  • Enkel og rask å ta på, og trenger ingen forhåndsjustering

  NB! Flukthette skal kun brukes til redningsformål, ikke som utstyr for utførelse av bestemte arbeidsoppgaver.

  Vekt2 kg
  Dimensjoner15 × 20 × 15 cm