TILBUD: 25%

Koch-Chemie Plast Star Silikonfri (1L) PSS

Art.nr.:
173001

Opprinnelig pris var: kr 236,00.Nåværende pris er: kr 177,00. eks. mva

Produktinfo

Silikonfri plast/gummifornyer til utvendig bruk. Etterlater en silkematt overflate med lang holdbarhet. Bodyshop safe betyr at den kan brukes på lakkeringsverksteder, ettersom den ikke inneholder silikoner.

Fornyer dekksider, plastikkdetaljer og forhindrer fastfrysing av dørlister.

Teknisk data

Faresetninger:
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.